Maria Di Iorio

emoció

Maria és l’EMOCIÓ, l’impuls, la creativitat, l’espontaneïtat, la paraula i la poesia.

Joan Casas

MATÈRIA

Joan és la MATÈRIA, la tecnologia, el pragmatisme, l’ull crític, l’ordre i la professionalitat.​

Jordi Renart

PERSPECTIVA

Jordi és una PERSPECTIVA de l’objectiu de la càmera, la perfecció en la imatge, l’elegància i la senzillesa.